Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

Kontakt : MSvS Mariusz Stasiak vel Stasek

e-mail: biuro@msvs.com.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest Piechowicki Ośrodek Kultury (POK)
ul. Kryształowa 53, 58-573 Piechowice tel. 75 76 17 201 e-mail - 
informacja@piechowice.pl .

POK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Stasiak vel Stasek kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: biuro@msvs.com.pl

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. Zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na POK (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. Sprawnego kontaktu oraz przekazywania ważnych informacji na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. realizacji zadań POK, o których mowa m.in. w ustawie o bibliotekach, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

4. w celu promowania osiągnięć uczestników zajęć, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na:

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku i ich publikacji w witrynach w siedzibie Placówki, oficjalnym profilu Placówki portalu Facebook, publikacji w prasie i ich portalach;

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego;

c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. Wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC;

Okres przechowywania danych dla celów określonych w pkt 1. przez okres przedawnienia roszczeń (najczęściej okres 3 lat) dla pkt. 2. do czasu wycofania zgody oraz dla pkt. 3. do czasu zakończenia konieczności archiwizacji dokumentów (najczęściej 5 lat). W celu promocji dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia oficjalnego profilu Placówki na portalu Facebook oraz strony www, a w przypadku wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.

Dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takie jak GUS, US, Policja, Banki oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie POK (Instytut Książki, doradztwo informatyczne, doradztwo prawne).

Posiadają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Meta Platforms, Inc. (dalej Spółka Facebook Inc.) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Spółka Meta oświadcza, iż stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez komisję europejską. https://www.facebook.com/help/566994660333381


 


 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki