Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

POTYCZKI ARTYSTYCZNE

Informujemy, że projekt pn. „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa został zakończony.

 

Zaproszenie do składania ofert nr 6bPiechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:

 
1.Wynajęcie na 2 dni  agregatu tj. mobilnego źródła energii elektrycznej na letnie POTYCZKI ARTYSTYCZNE podczas "Kryształowego Weekendu w terminie:
w dniu 05 lipca br. zapotrzebowanie mocy 20 KW
– w dniu 06 lipca br. zapotrzebowanie mocy 60 KW
       
Termin składania ofert : 07.06.2013r

2. Wykonanie  usługi obsługi technicznej na uroczystą galę sztuki podczas letnich „ POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH" realizowanych w ramach „Kryształowego Weekendu". Zadaniem osób wykonujących zadania obsługi technicznej będzie pomoc przy montażu/ demontażu estrady, rozstawianie stoisk handlowych, ław biesiadnych, stołów podczas 2 dni  imprezy, noszenie i rozstawianie sprzętu technicznego i in., rozstawianie i sprzątanie barier ochronnych podczas działań w plenerze itp. oraz inne prace pomocnicze przed, w trakcie i po  imprezie.

Termin wykonania usługi : 05 lipca br / 4 osoby
                                                  06 lipca br / 4 osoby
Termin składania ofert : 07.06.2013r

3. Noclegi w obiekcie położonym  na terenie miasta Piechowice dla:
a) artysty z Polski wykonującego murala na budynku POK tj nocleg dla 1 osoby w terminie : 26/27 czerwca br; 27/28 czerwca br. 28/29 czerwca br; 29/30 czerwca br oraz 30 czerwca / 01 lipca br
b) artystów z PL i CZ prowadzących happening szklarski "Człowiek ze szkła" tj. nocleg dla 6 osób w terminie 05/06 lipca br i 06/07 lipca br
c) partnera projektu i gości honorowych tj. nocleg dla 4 osób w terminie 05/06 lipca br  i nocleg dla 2 osób 06/07 lipca br

Termin składania ofert : 07.06.2013r

4.Wyżywienie  dla :
a) artysty z Polski wykonującego murala na budynku POK tj.
- obiad i kolacja dla 1 osoby w terminie : 26 czerwca br.
- śniadanie , obiad i kolacja w terminie 27,28,29,30 czerwca br.
-śniadanie i obiad w terminie  01 lipca br  , z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Piechowice

b) artystów z PL i CZ prowadzących happening szklarski "Człowiek ze szkła"tj.
– obiad i kolacja dla 6 osób w terminie 05 lipca br.
– śniadanie, obiad i kolacja dla 6 osób w terminie 06 lipca br., z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Piechowice

c) członków drużyn z Semily i Piechowice biorących udział w potyczkach modowych na  „ Strój Karkonoski” tj. – obiad dla 16 osób w dniu 06 lipca br, z dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Piechowice

Termin składania ofert : 07.06.2013r

5. Wykonanie wraz z projektem i nadrukiem  T-shirtów dla członków drużyn z Semily i Piechowic biorących udział w potyczkach modowych na  „ Strój Karkonoski” tj. wykonanie 16 sztuk  T-shirtów z nazwą miejscowości, którą reprezentuje dana drużyna oraz logami projektu „ Potyczki artystyczne”  w tym :
- 8 sztuk w kolorze żółtym w rozmiarach : 4 szt (L) i 4 szt (XL)
- 8 sztuk w kolorze jasno zielonym  w rozmiarach : 4 szt (L) i 4 szt (XL),
 z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 21.06.2013


6.Wynajęcie stojaków odzieżowych w ilości 14 sztuk, na potrzeby potyczek modowych w tym :
- organizacji pokazu mody na  „ Strój Karkonoski” w terminie 06 lipca br.
- organizacji wystawy strojów karkonoskich w terminie 07 – 31 lipca br., z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 01.07.2013


7.Wykonanie usługi – kapitan  8 osobowej, piechowickiej  drużyny biorącej udział w potyczkach modowych na  „ Strój Karkonoski” w dniu  06 lipca br. podczas letnich „POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH" realizowanych w ramach „Kryształowego Weekendu" w Piechowicach.
Do obowiązków kapitana drużyny będzie należało:
- przeprowadzenie naboru w ilości 7 osób do drużyny z PL  mającej za zadanie wykonanie w dniu 06.07.br  7 szt. „Strojów karkonoskich" inspirowanych tradycjami kulturowymi Piechowic , które zostaną zaprezentowane podczas pokazu mody na estradzie ok godz. 17.00                                                                                                                                              - nadzór nad wykonaniem określonej ilości strojów z powierzonych przez Zamawiającego materiałów,
- prowadzenie pokazu mody,
- koordynacja pracy drużyny, pomoc w szyciu strojów poszczególnym członkom drużyny, ewentualne zabezpieczenie maszyny do szycia na potrzeby drużyny itp.

Termin składania ofert : 07.06.2013r
Termin realizacji zamówienia : 06.07.2013r.


8.Wykonanie usługi –  komisarz wystawy konkursowej współczesnego szkła artystycznego pn „ Szklana improwizacja”, realizowanej w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury podczas letnich „ POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH  " w ramach „Kryształowego Weekendu" . Do obowiązków komisarza wystawy będzie należało:
- zgromadzenie na potrzeby wystawy prac artystycznych wykonanych przez artystów z Polski i Czech,
- dostarczenie prac na miejsce wystawy,
- przygotowanie ekspozycji prac w terminie 02-04 lipca ( montaż wystawy)
- ekspozycja prac w terminie 05-06 lipca
- wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów z wyboru laureatów w dniu 05 lipca br.
- pomoc w  organizacji uroczystego  zakończeniu konkursu pn „ Szklana improwizacja”,w dniu 06 lipca br  w godz. 16.00-16.30
- demontaż wystawy w dniach 07 –08 lipca br.

Termin składania ofert : 07.06.2013r

9. Usługa transportowa- usługa przewozu osób z 2 zespołów czeskich występujących podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH- transport na trasie Semily (Czechy)- Piechowice- Semily (Czechy). Oferta powinna zawierać informacje dot. całkowitego kosztu wynajęcia pojazdu wraz z kierowcą i ubezpieczeniem, opłaty postojowe, cenę paliwa i inne niezbędne do wykonania  usługi.
- autobus dla min. 16 osób- wyjazd z Semily do Piechowic w dniu 6 lipca  br. o godz. 16.00,  powrót z Piechowic do Semily w dniu 6 lipca br. o godz. 20.30
- bus dla 8 osób- wyjazd z Semily do Piechowic w dniu 6 lipca  br. o godz. 9.00, powrót z Piechowic do Semily w dniu 6 lipca br. o godz. 20.30

Termin składania ofert: 07.06.2013
Termin realizacji zadania: 06.07. 2013Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 6a


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następującego zadania:

1. Wykonanie murala- Tematyka murala nawiązywać musi do tradycji szklarskich pogranicza. Zostanie on wykonany na ścianie frontowej Piechowickiego Ośrodka Kultury ( pole murala zaznaczone jest na zdjęciu nr 1,czerwonymi wektorami. i wynosi ok. 137 mkw.) i będzie stałym elementem promocji projektu i tradycji kulturowych pogranicza. Oferta powinna zawierać łączny koszt realizacji zadania , w kwocie brutto, obejmujący cenę:

 

-wykonania murala,
-zakupu farb i materiałów niezbędnych do realizacji zadania ( w tym przygotowanie tła )
-wykonania  poprawek i uzupełnień do bazowego  projektu graficznego  przygotowanego przez Piechowicki Ośrodek Kultury ( zdjęcie nr 2)

Na etapie składania oferty wymagane jest dołączenie szczegółowej koncepcji wykonania  poprawek i uzupełnień do bazowego  projektu graficznego, natomiast wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia  ostatecznej wersji projektu graficznego Zleceniodawcy w celu jego akceptacji w terminie 7 dni od dnia  otrzymaniu zlecenia na wykonanie murala.

Termin składania ofert: 06 czerwca  2013 r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 26 czerwca – 01 lipca  2013r.

 

 

 

OPIS PROJEKTU BAZOWEGO I KONCEPCJA WYKONANIA MURALA:
1.Na części ściany oznaczonej jako A  proponujemy tło w kolorze piaskowo – kremowym ( tak jak widoczny na zdjęciu nr 1  kolor obramowania okien na parterze budynku ) na którym umieszczone zostaną  obrazy bardzo kolorowych wyrobów ze szkła produkowanych w hucie JULIA  - mini wystawa dla której półką  stanie się górny gzyms ściany.

2.Części ściany oznaczonej jako B ma być jednym dużym obrazem grafiki ( wykonanej w kolorze sepii )  która przedstawia pracę w hucie  na przełomie XVIII/ XIX w ( jak na zdjęciu nr 3  ). W ten historyczny obraz  wkroczą  2-3 elementy barwnej współczesności w postaci spadających ,(rozbijających się o podłoże ) bardzo barwnych, szkieł współczesnych.

 

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 5


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu  „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:

 
1. Usługa ochrony- na Uroczystą galę sztuki podczas „Kryształowego Weekendu”  w ramach letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH w ilości ok. 150 roboczogodzin.
 
Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.
 

2. Wynajmu przenośnych toalet na Uroczystą galę sztuki podczas „Kryształowego Weekendu”  w ramach letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH
Zapotrzebowanie : 

-    w dniu 5 lipca w ilości 2 szt. (w tym 1 szt. dostosowana dla osób niepełnosprawnych)
-    w dniu 6 lipca w ilości 6 szt. (w tym 1 szt. dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.


3. Obsługa medyczna- na Uroczystą galę sztuki podczas „Kryształowego Weekendu”  w ramach letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH
-    w dniu 5 lipca br.- 1 ratownik w godz. 11.00-20.00,
-    w dniu 6 lipca br.- 2 ratowników + karetka w godz. 18.00- 23.00,
-    w dniu 6 lipca br.- 1 ratownik w godz. 12.00-18.00 i 23.00-02.00

Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.


4. Obsługi przez konferansjera na Uroczystą galę sztuki podczas „Kryształowego Weekendu”  w ramach letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH (w tym:  zapowiedzi występów odbywających się na scenie, przedstawienia gości i artystów, itp. wg potrzeb Zamawiającego).
Zapotrzebowanie:
- w dniu 05 lipca w godz. 14.30- 20.00,
- w dniu 06 lipca w godz. 11.30-23.00.


Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.


5. Druk zaproszeń – wykonanie 200 szt. zaproszeń na potrzeby letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH wraz z projektem (na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) i dostawą do siedziby Zamawiającego. Wymiar zaproszeń ok.  10,5 cm x 30 cm, składane, pełen kolor.  

Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 13 czerwca 2013r.


6. Reklama w prasie- jednorazowa publikacja ogłoszenia (wraz z wykonaniem projektu graficznego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na całej stronie, w pełnym kolorze, w prasie o zasięgu regionalnym, która na swoich stronach publikuje artykuły związane z wydarzeniami miasta Piechowice w ilości nie mniejszej niż 2-3 strony rocznie.

Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 24-28 czerwca 2013r. (1 wybrany dzień emisji)


7. Organizacja Ulicznego Turnieju Szachowego o Kryształowy Puchar Pogranicza realizowanego podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH w dwóch  kategoriach tj. dzieci i dorośli.  Oferta powinna zawierać koszt  kompleksowej organizacji, tj. przyjmowanie zgłoszeń, osoba prowadząca turniej, min. 1 zestaw plenerowych szachów i szachownicą oraz inne niezbędne do sprawnego przebiegu turnieju. Organizator zapewnia puchary za zajęcie miejsc I-III w obu kategoriach.

Termin składania ofert: 27 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 lipca 2013r. w godz. 15.00-19.00

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.  

 

 

Zaproszenie do składania ofert 4b


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej

na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:


1. Zakup lub wypożyczenie bajek wraz z prawami do publicznego odtwarzania :
-min. 4 bajki polskie np. Reksio, Koziołek Matołek, Bolek i Lolek, itp.
-min. 4 bajki czeskie np. Krecik, Sąsiedzi, Wodnik Szuwarek, itp.
Termin składania ofert: 23 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.

 

2. Prowadzenie warsztatów plastycznych z powierzonych materiałów dot. bajki polskiej i czeskiej podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH w ramach działania pn. "Reksio kontra Krecik".
Termin składania ofert: 23 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r. w godz. 11.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00  


3. Wykonanie koncertów grup amatorskich  podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH :
a.koncert „przy piecu” na terenie Huty Julia pn. „Jazz kontra blues” w dniu 5 lipca 2013 r w godzinach 21.00-22.30 (2x 20 min.)- duet wokalno- instrumentalny,
b.koncert plenerowy muzyki chóralnej w repertuarze pieśni regionalnych w dniu 06 lipca 2013 r w godz. 18.20- 20.00 (2 x 25 min.),
c.koncert plenerowy muzyki rozrywkowej (pop, rock) w dniu 06 lipca 2013 r  w godz. 20.00-21.00 – zespół wokalno – instrumentalny.
Termin składania ofert: 23 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.


4. Prowadzenie 2-dniowych warsztatów- happeningu ”Człowiek ze szkła”. Artysta ma za zadanie przez ok. 8 h dziennie wykonać wraz z uczestnikami imprezy postać ze szkła- techniką mozaiki, nakładania koralików, prętów szklanych lub fusingu  z własnych materiałów. Zamawiający zapewnia manekina z włókna szklanego (o wielkości dorosłego człowieka). Projekt graficzny na etapie składania ofert nie jest wymagany. Zostanie on uzgodniony z wybranymi Oferentami
Termin składania ofert: 23 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r
.

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 4a


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza

do składania oferty cenowej

na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:


1. Wynajęcie profesjonalnej, zadaszonej estrady wraz z obsługą o min wymiarach 8m x 9m  na Uroczystą galę sztuki podczas "Kryształowego Weekendu" Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Podczas imprezy na estradzie pojawią się czeskie i polskie amatorskie zespoły muzyczne. Ponadto jako wielki finał planuje się występ gwiazdy wieczoru.
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 6 lipca 2013r.

 


2. Wypożyczenie profesjonalnego nagłośnienia estrady wraz z obsługą na Uroczystą galę sztuki podczas "Kryształowego Weekendu". Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Minimalne wymagania określi rider profesjonalnego zespołu, który weźmie udział w koncercie w dniu 6 lipca br. (do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłania w formie elektronicznej ).
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 6 lipca 2013r.

3.  Wypożyczenie profesjonalnego oświetlenia estrady wraz z obsługą na potrzeby uroczystej gali sztuki podczas "Kryształowego Weekendu”. Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy.
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 6 lipca 2013r.

4. Wynajem i montaż zadaszonych stoisk wraz z wyposażeniem :
- 6 namiotów o wymiarach min. 3x3m x 2 doby dla artystów prowadzących happening szklarski pn. "Człowiek ze szkła"
- 2 namioty o wymiarach min. 6x3 m x 2 doby na potrzeby turnieju szachowego o puchar pogranicza i potyczek modowych "Strój karkonoski"
Na wyposażenie 1 namiotu składają się : 1 stół i 2 ławki biesiadne.
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 i 6 lipca 2013r.

5. Wynajęcie „małego” nagłośnienia na koncert "Jazz kontra blues" wraz z obsługą ( do ustawienia na terenie HSK Julia Piechowice). Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Minimalne wymagania określi rider amatorskich duetów, które wezmą udział w koncercie w dniu 5 lipca 2013r (do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłania w formie elektronicznej).
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 lipca 2013r

6. Wynajęcie „małego” oświetlenia na koncert "Jazz kontra blues" wraz z obsługą ( do ustawienia na terenie HSK Julia Piechowice). Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy.
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 5 lipca 2013r

7. Wynajęcie podestów estradowych na potrzeby wybiegu podczas pokazu "Strojów karkonoskich" o wym. 2m x 6m. Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy.
Termin składania ofert: 20 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 6 lipca 2013r.

 

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury,

ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.  

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 3


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:


1.Animatorzy-usługa prowadzenia gier i zabaw przez 2 animatorów podczas 2 działań projektu pn. „Reksio kontra Krecik”. Animatorzy powinni być przebrani za postać „Reksia” i „Krecika”, a tematyka zabaw nawiązująca do bajek  polskich i czeskich.
Termin składania ofert: 13 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi:
I działanie- 01 czerwca 2013r. (1 godz.)
II działanie- 05 lipca 2013r. (1 godz.) i 06 lipca 2013r. (1 godz.)

 


2. Wynajem zestawu multimedialnego – wynajem zestawu multimedialnego (rzutnik, ekran, laptop) do realizacji plenerowych zabaw edukacyjnych i pokazów bajkowych podczas 3 działań projektu (razem 6 dni). Do prawidłowego przebiegu działania niezbędne są :
- laptop (wymagania techniczne- przekątna ekranu min. 15”, procesor min. dwurdzeniowy, taktowany min. 2,5 GHz, wyposażony w dedykowaną kartę graficzną o pamięci min. 1 GB oraz zainstalowane programy VLC oraz Libra Office 4)
- rzutnik (wymagania techniczne-nieprzerwany czas pracy każdego dnia wynajmu – ok. 6 godz., jasność min. 3000 lumenów, współczynnik kontrastu min. 5000/1, min. rozdzielczość XGA)
- ekran na statywie o min. wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Koszt wynajmu obejmuje również dostarczenie sprzętu na miejsce działania, podłączenie i uruchomienie sprzętu w celu sprawnego przebiegu realizacji. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu w czasie nie dłuższym niż 30 min liczonym od momentu zgłoszenia awarii przez Zlecającego.
Termin składania ofert: 13 maja 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi:
 I działanie- 01 czerwca 2013r.
II działanie- 05 i 06 lipca 2013r.
III działanie-12,19,26 lipca 2013r.

 

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.  

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 2


Piechowcki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:

1. Noclegi- noclegi dla artystów z PL i CZ wykonujących murale na terenie Miasta Piechowice w tym :
- 5 noclegów dla 1 osoby w terminie  od 22/23 do 26/27 maja 2013r.
- 3 noclegi dla 1 osoby w terminie od 22/23 do 24/25 maja 2013r.

Termin składania ofert: 10 maja 2013r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 22 do 27 maja 2013r.


2. Wyżywienie- całodzienne wyżywienie- catering dla artystów z PL i CZ wykonujących murale na terenie Miasta Piechowice w tym :

- 3 posiłki dla 1 osoby w terminie  od 22 do 27 maja 2013r.(6 dni)
- 3 posiłki dla 1 osoby w terminie od 22 do 24 maja 2013r. (4 dni)

Termin składania ofert: 10 maja 2013r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 22 do 27 maja 2013r.


3. Wynajęcie rusztowania- zadanie obejmuje wynajęcie rusztowania na potrzeby wykonania 2 murali na terenie miasta Piechowice w tym:
-    ściana nr 1 o wymiarach ok.: wys. 5m, szer.14,5m. na terenie HSK Julia, gdzie rusztowanie musi być ustawione na dzień nie później niż do dnia 21 maja.
-    ściana  nr 2 o wymiarach ok.: wys. 10,5m, szer.25m. na budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury, gdzie rusztowanie musi być ustawione na dzień nie później niż do dnia 21 maja.
Składane oferty musza obejmować koszty: wynajęcia rusztowania (ściana nr 1 przez 4 dni, ściana nr 2 przez 6 dni) oraz ustawienie (w tym montaż i demontaż rusztowania na dwóch ścianach o łącznej powierzchni ok. 336mkw).

Termin składania ofert: 10 maja 2013r. (piątek)
Termin wykonania usługi: ściana nr 1 w terminie 22 do 25 maja 2013r.
            ściana nr 2 w terminie 22 do 27 maja 2013r.


4. Tablice informacyjne – wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 tablic promujących projekt  o dł. 0,65m, szer. 0,55m, wykonane z płyty PCV, nadruk pełen kolor, odporny na warunki atmosferyczne.  Koszt wykonania obejmuje projekt graficzny (z materiałów przekazanych przez Zlecającego) oraz wykonanie  otworów do mocowania na każdej z tablic.
Termin składania ofert: 10 maja 2013r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 23 maja 2013r.


5. Gadżety promocyjne – wykonanie wraz z projektem i nadrukiem promocyjnym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1000 szt. gadżetów promujących projekt, w tym:
-    500 szt. niedrogich gadżetów dla dzieci, np. wiatraczki, kredki (mini zestaw),
-    500 szt. niedrogich gadżetów dla dorosłych, np. torby na zakupy, breloczki z żetonem do wózków sklepowych.
Termin składania ofert: 10 maja 2013r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 23 maja 2013r.

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201.  

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 1


Piechowcki Ośrodek Kultury zaprasza
do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „POTYCZKI ARTYSTYCZNE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej następujących zadań:


1. Koordynator techniczno-finansowy- do jego zadań będzie należała przede wszystkim koordynacja działań na miejscu w zakresie: wynajmu, montażu, demontażu stoisk, estrady , nagłośnienia, oświetlenia, rusztowań, przyłączy elektrycznych, obsługi technicznej, służb ochrony i zaplecza medycznego itp. podczas realizacji 6 działań projektu (w tym : wiosenne POTYCZKI ARTYSTYCZNE , czyli jednodniowe potyczki sztuki animacji oraz nadzorowanie wykonania murala przez artystów z PL i CZ. Ponadto nadzór działań podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH tj. Kryształowego Weekendu i 3 dniowych potyczek sztuki animacji podczas Wakacji z POK oraz czasowej wystawy w Galerii POK pn. "Zwierciadło możliwości").  Odpowiada on za: przygotowanie zaplecza technicznego w miejscach organizacji zadań projektu, w tym nadzorowanie prac ekip technicznych podczas montażu i demontażu elementów technicznych itp. ,wybór oferentów, wykonawców i zleceniobiorców, zlecanie, nadzorowanie i  opracowanie materiałów promocyjnych, gromadzenie dokumentacji finansowej, fotograficznej i informacyjnej na stronach internetowych, rozliczanie pod względem formalnym i finansowym działań. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 22 kwietnia 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 26 kwietnia do 30 września 2013r.

2. Koordynator merytoryczny-  do jego zadań będzie należało: koordynacja 6 działań  projektu  po stronie polskiej i czeskiej (w tym : wiosenne POTYCZKI ARTYSTYCZNE , czyli jednodniowe potyczki sztuki animacji oraz nadzorowanie wykonania murala przez artystów z PL i CZ. Ponadto nadzór działań podczas letnich POTYCZEK ARTYSTYCZNYCH tj. Kryształowego Weekendu i 3 dniowych potyczek sztuki animacji podczas Wakacji z POK oraz czasowej wystawy w Galerii POK pn. "Zwierciadło możliwości").  W projekt zaangażowanych będzie wiele podmiotów i wykonawców (z PL i CZ, co będzie wymagało nadzorowania i koordynacji działań wszystkich jednostek. Koordynator merytoryczny zajmować się będzie również przygotowywaniem i zawieraniem umów z wykonawcami i podmiotami na realizację zadań, nadzorowaniem spójności realizacji działań zgodnie z harmonogramem, organizacją spotkań w Polsce i Czechach w celu ustalenia koniecznych szczegółów, nadzorem nad montażem wystaw, realizacją pokazów i koncertów, promocją projektu zgodnie z wytycznymi po obu stronach, a także prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad realizacja projektu. Każde z działań będzie wymagało innego nakładu pracy. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 22 kwietnia 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 26 kwietnia do 30 września 2013r.

3.  Przygotowanie księgowe - opisywanie faktur zgodne z wymaganiami programu, wprowadzanie faktur do systemu benefit, przygotowanie odpowiednich załączników, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzenie wniosku o płatność - rozliczenie projektu.
Termin składania ofert: 22 kwietnia 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 26 kwietnia do 15 października 2013r.

4. Usługa tłumaczeniowa- zakres pracy obejmuje :
-  tłumaczenia ustne podczas 2 działań projektu w ilości ok. 26 godzin w terminach 22-27 maja oraz 5,6 lipca 2013 r.
-  tłumaczenia pisemne, w tym m. in. korespondencja e-mail, rachunki w ilości ok. 20 stron w terminie od 29 kwietnia do 30 września 2013r.
Termin składania ofert: 22 kwietnia 2013r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 26 kwietnia do 30 września 2013r.

5. Usługa wydruku plakatów ( wraz z przygotowaniem projektu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na 2 działania po 200 szt. plakatów, pełen kolor w formacie A3.                                                                                                                                                                                           
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2013 r. (piątek)
Termin wykonania usługi: I działanie do 13 maja 2013r. , II działanie do 18 czerwca 2013r.

6. Usługa plakatowania na terenie Miasta Piechowice na 2 działania po 200 szt. plakatów.
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2013 r. (piątek)
Termin wykonania usługi: I działanie do 17 maja 2013r. , II działanie do 28 czerwca 2013r.

7. Wykonanie 2 szt banerów (wraz z projektem na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) – 1 szt. o szer. ok. 2,4m , dł. ok. 4,9 m  oraz 1 szt. o szer. ok. 0,7 m, dł. ok. 6,65 m– oczkowany góra-dół, jednostronny, pełen kolor, wysoka rozdzielczość, gramatura powyżej 500 gram.
Termin składania ofert: 26 kwietnia 2013 r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 17 maja 2013r.

8. Wykonanie murala- Tematyka murala nawiązywać musi do tradycji szklarskich pogranicza. Zostanie on wykonany na ścianie frontowej Piechowickiego Ośrodka Kultury  ( pow. ok. 137 mkw.) i będzie stałym elementem promocji projektu i tradycji kulturowych pogranicza. Oferta powinna zawierać łączny koszt obejmujący cenę: wykonania murala, zakupu farb i materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz przygotowanie projektu graficznego. Na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie projektu graficznego. Wybrany Oferent jest zobowiązany do przedłożenia projektu graficznego Zleceniodawcy w celu jego akceptacji w terminie 7 dni po otrzymaniu zlecenia na wykonanie murala.
Termin składania ofert: 06 maja 2013 r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 22-27 maja 2013r.

Oferty należy składać: osobiście do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201. 

 

 

Informacja o realizacji projektu pn. "POTYCZKI ARTYSTYCZNE"


Piechowicki Ośrodek Kultury informuje o realizacji projektu pn. „Potyczki artystyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Piechowicki Ośrodek Kultury
58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 53
tel. 075 76 17 201
e-mail: informacja@piechowice.pl

II. Wartość całkowita projektu  - 28 286,00 Euro
- Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 19 793,10 Euro (85% kosztów kwalifikowalnych)
- Dofinansowanie budżetu państwa – 2 328 ,60 Euro (10 % kosztów kwalifikowalnych)
- Wkład własny- 1 164,30 Euro (5% kosztów kwalifikowalnych)                                                                 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki