Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

WSPÓLNY MIANOWNIK

 

 

zakończenie projektu wspólny mianownik


Informujemy, że projekt pn. „Wspólny mianownik”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa został zakończony.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „Wspólny mianownik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa dotyczącej:

1. Prowadzenie 4-dniowych  warsztatów haftu, koronki, filcowania  
Podczas warsztatów wykonawca ma wykonać prace o pow. ok. 8mkw.
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 29-30 marca  w godz. 9.00-17.00 oraz 31 marca-01 kwietnia 2012r w godz. 10.00-18.00.

2. Nocleg dla 2 osób prowadzących warsztaty haftu, koronki, filcowania.
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 29/30 marca , 30/31 marca oraz 31 marca /01 kwietnia 2012r
Razem: 6 noclegów (3 noclegi dla 2 osób)

3. Nocleg dla 4 osób prowadzących warsztaty pisanki wielkanocnej oraz pokazy pieczenia ciast wielkanocnych 
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca /01 kwietnia 2012r
Razem: 4 noclegi (1 nocleg dla 4 osób)

4. Wyżywienie (FB) dla 4 osób prowadzących warsztaty haftu, koronki, filcowania
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 29 marca, 30 marca, 31 marca oraz 01 kwietnia 2012r

5. Wyżywienie (FB) dla 4 osób prowadzących warsztaty pisanki wielkanocnej oraz pokazy pieczenia ciast wielkanocnych 
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca oraz 01 kwietnia 2012r

6. Wyżywienie dla 20-osobowego zespołu ludowego z Czech
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca lub 01 kwietnia 2012r

7. Prowadzenie 2-dniowych  warsztatów pisanki wielkanocnej oraz pokazów pieczenia ciast wielkanocnych  w godz. 12.00-18.00.
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca oraz 01 kwietnia 2012r
8. Wynajem piekarnika elektrycznego do wypieku ciast wielkanocnych
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca oraz 01 kwietnia 2012r

9. Koncert ludowego zespołu amatorskiego
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca lub 01 kwietnia 2012r

10. Obsługa techniczna na potrzeby działania „Dnia Baby Wielkanocnej”
Zapotrzebowanie: 2 osoby w dniach: 30 marca i 2 lub 3 kwietnia 2012r- w godz. 8.00- 16.00,      2 osoby w dniach: 31 marca i 1  kwietnia 2012r- w godz. 11.00-19.00. (Zadaniem 4 osób obsługi technicznej będzie pomoc przy rozstawianiu stoisk, stołów, noszenie i rozstawianie sprzętu technicznego i nagłośnienia, usługa kelnerska,  itp.)
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
11. Usługa wydruku plakatów ( wraz z przygotowaniem projektu na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na 3 działania po 200 szt. plakatów, pełen kolor w formacie A3.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: I działanie do 23 marca  2012r, II działanie do 20 kwietnia 2012r oraz III działanie 20 czerwca 2012r

12. Usługa plakatowania na terenie Miasta Piechowice na 3 działania po 200 szt. plakatów.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi:  26 marca  2012r, 24 kwietnia 2012r oraz 28 czerwca 2012r

13. Księgowość projektu- opisywanie faktur zgodne z wymaganiami programu, wprowadzanie faktur do systemu benefit, przygotowanie odpowiednich załączników, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzenie wniosku o płatność - rozliczenie projektu.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: 28 marca do 15 października 2012r.

14. Koordynator merytoryczny- do jego zadań będzie należało: koordynacja 3 działań (w tym jedno 4-dniowe, jedno 2-dniowe, a jedno trwające przez 3 dni) projektu po stronie polskiej i czeskiej, przygotowywanie i zawieraniem umów z wykonawcami i podmiotami na realizację zadań, nadzorowanie spójności realizacji działań zgodnie z harmonogramem, organizacja spotkań w Polsce i Czechach w celu ustalenia koniecznych szczegółów, nadzór nad montażem wystaw, ekspozycji i instalacji, promocja projektu zgodnie z wytycznymi po obu stronach, a także prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad realizacja projektu.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: 22 marca do 30 września 2012r.

15. Koordynator techniczno- finansowy- do jego zadań będzie należała przede wszystkim koordynacja działań na miejscu, nadzór nad działaniami dotyczącymi wynajmu, montażu, demontażu stoisk i innych elementów podczas realizacji 3 działań projektu, przygotowanie zaplecza technicznego w miejscach organizacji zadań projektu, w tym nadzorowanie prac ekip technicznych podczas montażu i demontażu elementów technicznych itp. Ponadto koordynator techniczno- finansowy ma za zadanie wybór oferentów i wykonawców i zleceniobiorców, zlecanie, nadzorowanie i  opracowanie materiałów promocyjnych, gromadzenie dokumentacji finansowej, fotograficznej i informacyjnej na stronach internetowych, rozliczanie pod względem formalnym i finansowym działań (większość wynagrodzeń uczestnikom czeskim wypłacana będzie w gotówce)..
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: 22 marca do 30 września 2012r.

16. Usługa tłumaczeniowa:
- tłumaczenia ustne (w tym „na żywo” oraz rozmowy telefoniczne) w ilości ok. 40 h. podczas 3 działań projektu tj. w dniach: od 29 marca do1 kwietnia, od 30 kwietnia do 2 maja oraz od 6 lipca do 7 lipca 2012r.
- tłumaczenia pisemne (w tym korespondencja e-mail) w ilości 20 str. w terminie od 22 marca  do 30 września 2012r.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek).

17. Wynajem autokaru z kierowcą dla 20 osobowego czeskiego zespołu ludowego (4 kursy x  ok. 50 km).
Termin składania ofert: 22 marca 2012 r (czwartek)
Termin wykonania usługi: 31 marca lub 01 kwietnia 2012r

18. Ogłoszenie prasowe (wraz z projektem na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) – pełen kolor x 1str. x 2 emisje w prasie lokalnej
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: 26-28 marca 2012r oraz 2 –4 lipca 2012r.

19. Baner (wraz z projektem na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) – 1 szt. o szer. – ok. 2,7 m , dł. - ok. 5,2 m – oczkowany góra-dół, jednostronny, pełen kolor, wysoka rozdzielczość, gramatura powyżej 500 gram.
Termin składania ofert: 20 marca 2012 r (wtorek)
Termin wykonania usługi: 26 marca 2012r.

Oferty należy składać do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice, pocztą e-mail: informacja@piechowice.pl .

 

 

 

Informacja o realizacji projektu


Piechowicki Ośrodek Kultury informuje o realizacji projektu pn. „Wspólny mianownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Piechowicki Ośrodek Kultury
58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 53
tel. 075 76 17 201
e-mail: informacja@piechowice.pl
II. Wartość całkowita projektu  - 31 190 Euro
Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 22 639,75 Euro
Dofinansowanie budżetu państwa – 2 263,97 Euro

III. Cel projektu:
W ramach projektu WSPÓLNY MIANOWNIK pragniemy przekonać mieszkańców pogranicza, że więcej łączy niż dzieli polską i czeską tradycję, kulturę, sztukę i rzemiosło. Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom pogranicza faktu, że obydwa narody łączą wspólne tradycje, historia, kultura i sztuka, wokół których musimy się integrować. Grupę docelową stanowią wszyscy mieszkańcy regionu pogranicza bez względu na wiek i płeć.   
IV. Zakres
 Podczas realizacji projektu WSPÓLNY MIANOWNIK planujemy:
a). 4 dniowe warsztaty sztuki ludowej( np. koronki, haftu, filcu) połączone z uroczystą inauguracją.
b). 2 dniowa inauguracja projektu pn. "Dni Baby Wielkanocnej- podczas której odbędą się koncerty zespołów ludowych,  wystawa czasowa sztuki ludowej, warsztaty wypieków i pisanek wielkanocnych.
c). 3 dniowy plener malarski "Przyroda Karkonoszy", którego efektem będą obrazy na płótnie, które wejdą w skład części instalacji pn. "Obrazy mozaiką i pędzlem malowane". W trakcie pleneru zaplanowano dzień interaktywny z udziałem mieszkańców Piechowic i gości z Czech, któremu towarzyszyć będzie koncert.
d). 2 dniowe uroczyste zakończenie projektu pn. "Kryształowy weekend" , w trakcie którego zrealizowane będą:
- warsztaty hutnictwa i sztuki szklarskiej, kowalstwa artystycznego;
- oprawa artystyczna pokazów rzemiosła i sztuki szklarskiej- koncerty i pokazy CZ i PL  zespołów muzycznych i teatralnych.
e).utworzenie stałej edukacyjno- artystycznej instalacji w sali ośrodka kultury świadczącej o podobieństwach  oraz wspólnych uwarunkowaniach historycznych sztuki, rzemiosła i tradycji kulturowych polsko- czeskiego pogranicza składającej się z 3 elementów:
- wystawa sztuki ludowej "NA SKLEPIENIU",
- ekspozycja sztuki szklarskiej "OBRAZY MOZAIKĄ I PĘDZLEM MALOWANE",
- stanowisko edukacyjne "HISTORIA RZEMIOSŁA POGRANICZA".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki