Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

O NAS

Piechowicki Ośrodek Kultury to samorządowa instytucja kultury  Gminy Miejskiej Piechowice.

W dwupiętrowym budynku POK mieści się:
•    Miejska Biblioteka Publiczna
•    Punkt Informacji Turystycznej  
•    Czytelnia internetowa
•    Galeria wystawowa "Cztery pory roku"
•    Sala widowiskowa
    Sala dydaktyczna

•    Pracownia plastyczna

•    Pracownia krawiecka

•    Punkt konsultacyjny MOPS. Porady psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych                                                  

•    Siedziby organizacji pozarządowych tj.: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koła nr 9 w Piechowicach, 8 Piechowickiego Szczepu "Cicha Dolina", Klubu Logicznego, Stowarzyszenia "Klubu Lechia", Klubu Abstynenta "Eden", Grupy artystycznej "π- ART"


Nasza oferta edukacyjno–artystyczna obejmuje :


•    Zajęcia wokalne muzyki różnej dla dorosłych
•    Zajęcia wokalne dla młodzieży
•    Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży

•    Warsztaty plastyczne dla dorosłych

•     Działania literacko- czytelnicze

•    Ferie i wakacje dla dzieci

•    Organizację imprez i wydarzeń kulturalnych   
•    Edukację kulturalną

•    Zajęcia taneczne dla dzieci

 

Kontakt  :   tel. (75 ) 76 17 201 ;  e-mail: informacja@piechowice.pl

Organizujemy oraz współorganizujemy wiele imprez miejskich o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.

Najważniejsza z nich to „Kryształowy Weekend”, organizowana w czerwcu każdego roku. Jest to impreza kultywująca wielowiekowe tradycje szklarskie Piechowic związane ze szkłem kryształowym i jego zdobieniem. Oprócz „Kryształowego Weekendu” realizujemy wiele ciekawych i sympatycznych imprez. Wymienić tutaj należy „Dni Baby Wielkanocnej”, Miejski „Dzień Kobiet”, plenerowy „Dzień Dziecka” czy też „Dzień Jesieni” oraz wiele innych. Każdego roku organizujemy zajęcia dla dzieci w okresach wolnych od zajęć szkolnych nazywając je kolejno „Ferie i wakacje z POK”. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, co sprawia nam sporą satysfakcję. A już w pełni usatysfakcjonowani są rodzice,  gdyż dzieci uczestniczą w nich całkowicie bezpłatnie.

Nasze działania określa statut, w związku z tym staramy się jak najlepiej realizować następujące cele:

- pozyskiwanie i przygotowanie społeczności Piechowic do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości
- kultywowanie i rozwijanie lokalnych tradycji kulturalnych i artystycznych
- tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości artystycznej
- prowadzenie edukacji kulturalnej polegającej na włączeniu wartości kultury narodowej, światowej i lokalnej do społecznego obiegu oraz umożliwieniu szerokiego jej odbioru
- prowadzenie działalności biblioteki miejskiej
- prowadzenie działalności z zakresu informacji i promocji turystycznej

Narodziny Piechowickiego Ośrodka Kultury

Piechowicki Ośrodek Kultury został powołany, z dniem 18 września 1980r, Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach . Pierwszą siedzibą  ośrodka kultury był Dom Strażaka przy ul.Szkolnej w Piechowicach. W 1990 r decyzją Naczelnika Miasta Piechowice przekazany został w zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „ ...grunt zabudowany budynkiem – działka nr 296/10, położony w Piechowicach przy ul .Żymierskiego 53..."

 

Budynek ten nadal jest w zarządzie Piechowickiego Ośrodka Kultury. Dwa lata później Uchwałą Rady Miejskiej w Piechowicach z ośrodkiem kultury została połączona Miejska Biblioteka Publiczna i od dnia 1 stycznia 1993 r jest jego integralną częścią. Historia piechowickiej biblioteki jest znacznie dłuższa i sięga roku 1947. Pierwszy  zachowany wpis do księgi inwentarzowej miał miejsce 7 grudnia 1947r. Księgozbiory piechowickiej biblioteki, przez te wszystkie lata, wędrowały po wielu budynkach. Począwszy od budynku obecnie zajmowanego przez przedszkole przy ul.Nadrzecznej, poprzez lokal obecnego sklepu z obuwiem naprzeciw Urzędu Miasta, pomieszczenia sklepu „ Alicja” i restauracji „Kolorowa” przy ul .Żymierskiego aż do budynku „ Dom Strażaka „ przy ul. Szkolnej. Z „Domu Strażaka” wraz z Piechowickim Ośrodkiem Kultury Miejska Biblioteka Publiczna przywędrowała do budynku przy ul. Żymierskiego 53 (od roku 2017 zmieniona nazwa ulicy na Kryształową), gdzie do dziś funkcjonuje i ma się dobrze. Włączenie, targanej przeprowadzkami biblioteki, w strukturę Piechowickiego Ośrodka Kultury było jak prowokacja  symbiozy między gatunkami z korzyścią dla każdej ze stron. Wszyscy niewątpliwie zyskali na tej ścisłej zależności i współpracy jednostek kultury

Zapraszamy, odwiedzajcie nas. Zachęcamy  korzystajcie z naszej pracy
– to wszystko robimy z myślą o was !

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki