Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

MUZYKA BEZ GRANIC

Informujemy, że projekt pn. „MUZYKA BEZ GRANIC”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa został zakończony.

 

Zaproszenie do składania ofert nr 6


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „MUZYKA BEZ GRANIC”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, dotyczącej następujących zadań:


1. Wykonanie usługi- pokaz tańców folklorystycznych przez amatorską  grupę taneczną lub zespół amatorski,  podczas działania TANECZNY DZIEŃ. Pokaz ma być zrealizowany w dniu 5 lipca 2014 w godz 18.00-19.00. Pokaz odbędzie się w plenerze tj. Piechowice- centrum, plac przy Dworcu PKP. Organizator zapewnia estradę o wym. min.8 x9 m,  nagłośnienie i oświetlenie. Oferent zrealizuje pokaz na bazie własnych podkładów muzycznych na płytach CD - AUDIO lub własnych muzyków i instrumentów muzycznych niezbędnych do wykonania usługi. 
Uwaga dodatkowa: przez słowo „amatorski” należy rozumieć, że oferent nie osiąga powyżej 50 %  dochodów własnych z działalności artystycznej.
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 05 lipca 2014r. ( sobota) w godz. 18.00-19.00

 2. Wykonanie usługi obsługi medycznej na dwudniowe święto muzyki i tańca, w tym:
- w dniu 04 lipca 2014 w godz.16.00- 23.00, 1 ratownik
- w dniu 05 lipca 2014 w godz.15.00- 19.00, 1 ratownik   
oraz w godz. 19.00-01.30- 2 ratowników + karetka
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 04 i 05 lipca 2014r. (piątek, sobota)


3. Usługa wynajmu przenośnych toalet na dwudniowe święto muzyki i tańca oraz plenerowe warsztaty muzyczne.Zapotrzebowanie:
- w dniach od 1-3 lipca 2014 w ilości 1 szt.,lokalizacja: Piechowice centrum, park przy sklepie Eco
- w dniu 4 lipca 2014 w ilości 2 szt, lokalizacja: Piechowice centrum, park przy sklepie Eco
- w dniu 5 lipca 2014 w ilości 5 szt. (w tym 1 szt. dostosowana dla osób niepełnosprawnych),lokalizacja – Piechowice-centrum, ul. Mickiewicza i plac przed Dworcem PKP
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 01-05 lipca 2014r.


4. Wykonanie usługi transportowej- przewozu osób :


a).  bus dla min. 8 uczestników warsztatów muzycznych na trasie z Lázně Bělohrad (Czechy) do Piechowic w dniu 01 lipca 2014. Wyjazd z grupą z Lázně Bělohrad do Piechowic o godz. 8.00.


b). autobus dla min. 40 uczestników pokazu tańców folklorystycznych na trasie z Lázně Bělohrad (Czechy) do Piechowic w dniu 05 lipca 2014. Wyjazd z grupą z Lázně Bělohrad do Piechowic o godz. 14.00. Powrót z Piechowic do  Lázně Bělohrad w dniu 5 lipca 2014 o godz. 19.00.


c). autobus dla min. 40 uczestników parady mażoletek na trasie z Rokytnice nad Jizerou (Czechy) do Piechowic w dniu 05 lipca 2014. Wyjazd z grupą z Rokytnice nad Jizerou do Piechowic o godz. 13.00. Powrót z Piechowic do  Rokytnice nad Jizerou w dniu 5 lipca 2014 o godz. 16.30.

Oferta powinna zawierać informacje dot. całkowitego kosztu wynajęcia pojazdów wraz z kierowcą i ubezpieczeniem, opłaty postojowe, cenę paliwa i inne niezbędne do wykonania usługi.
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 01 i 05 lipca 2014r. (wtorek i sobota)


5. Wykonanie usługi wynajęcia agregatu tj. mobilnego źródła energii elektrycznej na działanie TANECZNY DZIEŃ w dniu 05 lipca br. w godz. 8.00 do 02.00 w dniu 6 lipca- zapotrzebowanie mocy 60 KW. Dodatkowo do agregatu należy zabezpieczyć ok 100 m przewodów.  
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 05 lipca 2014r. (sobota)


6. Wykonanie usługi cateringowej:
a). całodzienne wyżywienie dla 18 osób (tj. dla uczestników i instruktorów warsztatów muzycznych) w terminie od 01 do 04 lipca w tym:
- śniadania w godz. 9.00-10.00
- obiady w godz. 14.00-16.00
- kolacje w godz. 18.00-19.00, przygotowane i podane w lokalu oferenta na terenie miasta Piechowice.

b). całodzienne wyżywienie dla 10 osób (tj. dla partnera projektu, gości honorowych i uczestników warsztatów), w formie „szwedzkiego stołu” w dniu 5 lipca 2014 z dostawą i przygotowaniem w siedzibie Zamawiającego (ul. Żymierskiego 53, Piechowice). Usługa ma być wykonana w godz. 13.30-14.30, a w menu musi znajdować się przynajmniej jeden ciepły posiłek.
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 01-05 lipca 2014r. (wtorek -sobota)


7. Wykonanie usługi noclegowej w terminie:
- 1/2 lipca 2014 nocleg dla 18 osób, w tym: 8 uczestników warsztatów z PL, 8 uczestników warsztatów z CZ oraz 2 instruktorów
- 2/3 lipca 2014 nocleg dla 18 osób, w tym: 8 uczestników warsztatów z PL, 8 uczestników warsztatów z CZ oraz 2 instruktorów
- 3/4 lipca 2014 nocleg dla 18 osób, w tym: 8 uczestników warsztatów z PL, 8 uczestników warsztatów z CZ oraz 2 instruktorów
- 4/5 lipca 2014 nocleg dla 8 uczestników warsztatów z CZ
Obiekt noclegowy znajdować się musi na terenie miasta Piechowice (w odległości nie większej niż 1-1,5 km od centrum).
Termin składania ofert: do 9 czerwca 2014r. (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 01-05 lipca 2014r. (wtorek -sobota)

Oferty należy składać: osobiście, listownie do Piechowickiego Ośrodka Kultury,ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl. Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym, który można pobrać ze strony www.piechowice.pl ( na stronie głównej w zakładce PROJEKTY kliknąć na „ Muzyka bez granic” i kliknąć poniżej na FORMULARZ OFERTOWY) lub pobrać osobiście w Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Żymierskiego 53;  58-573 Piechowice. Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 5


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „MUZYKA BEZ GRANIC”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, dotyczącej następujących zadań:

 

1. Wykonanie usługi konferansjera, który poprowadzi dwudniowe święto muzyki i tańca zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań. Konferansjer odpowiedzialny będzie za prowadzenie uroczystego otwarcia projektu oraz zapowiedzi każdego działania artystycznego i promocję projektu. Przez całą imprezę będzie zapowiadać i przedstawiać przybyłych gości i artystów, uzupełniając poszczególne występy odpowiednim komentarzem i informacjami o wykonawcach. Dlatego oferta cenowa powinna obejmować także przygotowanie materiałów na temat wykonawców i projektu, które zostaną wykorzystane podczas świadczenia usługi oraz przyjazd na miejsce realizacji imprezy.

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2014r. (środa)
Termin wykonania usługi: 04 lipca 2014r. (piątek)  w godz. 16.00-23.00
            05 lipca 2014r. ( sobota) w godz. 13.00-22.00


2. Wykonanie amatorskiego koncertu perkusyjnego, który będzie integralną częścią koncertu finałowego warsztatów muzycznych.  Koncert na współczesnych instrumentach perkusyjnych będzie stanowił rozwinięcie Rytmów Afryki. Przewidujemy, że pierwszą część koncertu finałowego wykonują uczestnicy i instruktorzy warsztatów na bębnach typu djembe, w trakcie tej  części amatorski zespół perkusyjny włącza się do gry na zasadzie zabawy z rytmem. Po wykonaniu wspólnej części koncertu Rytmy Afryki zespół perkusyjny kończy samodzielnie koncert finałowy współczesną muzyką. W tym celu oferent na wykonanie niniejszego zadania musi być w kontakcie z instruktorami warsztatów (kontakt zostanie przekazany przez POK oferentowi, który złoży najlepsza ofertę). Koncert odbędzie się w plenerze tj. Piechowice centrum, park przy sklepie Eco. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie.

Uwaga dodatkowa: przez słowo „amatorski” należy rozumieć, że oferent nie osiąga powyżej 50 %  dochodów własnych z działalności muzycznej.
Termin składania ofert: do 4 czerwca 2014r. (środa)
Termin wykonania usługi: 04 lipca 2014r.  w godz. 17.30-19.00  
 


3.  Wykonanie usługi  muzycznego lidera korowodu przez muzyka- amatora, prowadzącego korowód uliczny na terenie miasta Piechowice  w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów bębniarskich i goście z PL i CZ biorących udział w dwudniowym święcie muzyki i tańca. Muzyczny lider korowodu jest zobowiązany iść na czele korowodu wygrywając rytm marszowy na instrumencie dętym lub perkusyjnym (np. trąbka, werbel). Mile widziany galowy lub uroczysty strój  adekwatny do sytuacji.

Uwaga dodatkowa: przez słowo „amator” należy rozumieć, że oferent nie osiąga powyżej 50 %  dochodów własnych z działalności muzycznej.
Termin składania ofert: do 4 czerwca 2014r. (środa)
Termin wykonania usługi: 04 lipca 2014r. w godz. 16.00-17.30


4. Wykonanie amatorskiego koncertu skrzypcowego  w repertuarze współczesnym podczas działania Muzyczna Noc (preferowany duet lub trio).  Koncert odbędzie się na terenie huty Julia w Piechowicach przy piecu hutniczym. Czas trwania koncertu ok. 1h lub 2 edycje x 30 minut. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie.

Uwaga dodatkowa: przez słowo „amatorski” należy rozumieć, że oferent nie osiąga powyżej 50 %  dochodów własnych z działalności muzycznej.
Termin składania ofert: do 4 czerwca 2014r. (środa)
Termin wykonania usługi: 04 lipca 2014r.  w godz. 19.00-20.00


5. Wykonanie amatorskiego koncertu gitarowego pn. „Spotkanie z balladą” podczas działania Muzyczna Noc  (preferowany duet lub trio). Oczekujemy, że oferent wykona podczas koncertu znane utwory polskie typu ballady, np. utwory Czerwonych Gitar. Koncert odbędzie się w plenerze, tj. Piechowice- centrum, park przy sklepie Eco. Czas trwania koncertu ok. 2h ( 2x 60 minut). Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie.

Uwaga dodatkowa: przez słowo „amatorski” należy rozumieć, że oferent nie osiąga powyżej 50 %  dochodów własnych z działalności muzycznej.
Termin składania ofert: do 4 czerwca 2014r. (środa)
Termin wykonania usługi: 04 lipca 2014r. w godz. 20.00-21.00 i 22.00-23.00

Oferty należy składać: osobiście,listownie do Piechowickiego Ośrodka Kultury,ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl. Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym, który można pobrać ze strony www.piechowice.pl (na stronie głównej w zakładce PROJEKTY kliknąć na „ Muzyka bez granic” i kliknąć poniżej  na FORMULARZ OFERTOWY) lub pobrać osobiście w Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice. Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 4


  Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej na potrzeby projektu „ MUZYKA BEZ GRANIC ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, dotyczącej następujących zadań:

 1.Wykonanie usługi ochrony osób i mienia podczas 5 dniowych plenerowych  warsztatów muzycznych i tanecznych oraz dwudniowego święta muzyki i tańca  pn. MUZYCZNA NOC i TANECZNY DZIEŃ.
Termin i miejsce wykonania usługi: 01-06 lipca 2014r., w tym:
01/ 02 lipca 2014 w godz. 18.30-10.00, 2 osoby  
miejsce: Piechowice centrum- park przy sklepie ECO przyległy do ul. Żymierskiego i Kopernika
02/ 03 lipca 2014 w godz. 18.30-10.00, 2 osoby
miejsce: Piechowice centrum- park przy sklepie ECO przyległy do ul. Żymierskiego i Kopernika
03/ 04 lipca 2014 w godz. 18.30-10.00, 2 osoby
miejsce: Piechowice centrum- park przy sklepie ECO przyległy do ul. Żymierskiego i Kopernika
04 lipca 2014 w godz. 15.30-23.00, 4 osoby
miejsce: Piechowice centrum- park przy sklepie ECO przyległy do ul. Żymierskiego i Kopernika
04/ 05 lipca 2014 w godz. 23.00-07.00, 2 osoby
miejsce: Piechowice centrum- park przy sklepie ECO przyległy do ul. Żymierskiego i Kopernika
05 lipca 2014 w godz. 07.00- 14.00, 2 osoby   14.00-19.00, 4 osoby
miejsce: Piechowice centrum- ul. Mickiewicza i plac przed dworcem PKP oraz przyległe do niego części ul. Szkolnej i Kolejowej
05 lipca 2014 w godz. 19.00-00.00,oraz 06 lipca 2014 w godz. 00.00- 02.00,8 osób
miejsce: Piechowice centrum- ul. Mickiewicza i plac przed dworcem PKP oraz przyległe do niego części ul. Szkolnej i Kolejowej
Łączna liczba roboczogodzin: 229
Termin składania ofert: do 23 maja 2014r. (piątek)


2. Wykonanie usługi plakatowania na terenie Piechowic na 1 działanie promujące projekt MUZYKA BEZ GRANIC w ilości 200 szt. plakatów.
Termin składania ofert:  do 23 maja 2014 r.(piątek)
Termin wykonania usługi:  
23- 25 czerwca 2014r.-  I edycja/ 150 szt
01-02 lipca 2014r. -  II edycja/ 50 szt.    
                            

3. Wykonanie  usługi obsługi technicznej podczas 5 dniowych plenerowych warsztatów muzycznych i tanecznych oraz dwudniowego święta muzyki i tańca  pn. MUZYCZNA NOC i TANECZNY DZIEŃ. Do obowiązków osób wykonujących zadania obsługi technicznej będzie należało m.in.: montaż i demontaż namiotów na potrzeby warsztatów,pomoc przy montażu/ demontażu estrady, rozstawianie stoisk promocyjnych, ław biesiadnych, stołów, noszenie i rozstawianie sprzętu technicznego itp, wieszanie banerów, rozstawianie i sprzątanie barier ochronnych oraz inne prace pomocnicze przed, w trakcie i po  imprezie.
Termin składania ofert: do 23 maja 2014r. (piątek)
Termin wykonania usługi:-01 lipca 2014/ 4 osoby (w godzinach porannych)
            -04 lipca 2014/ 4 osoby (w godzinach popołudniowych)
            -05 lipca 2014/ 4 osoby (cały dzień)  


4. Reklama w prasie- jednorazowa publikacja ogłoszenia (wraz z wykonaniem projektu graficznego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na całej stronie, w pełnym kolorze, w prasie o zasięgu regionalnym, która na swoich stronach publikuje artykuły związane z wydarzeniami miasta Piechowice w ilości nie mniejszej niż 2-3 strony rocznie.
Termin składania ofert: do 23 maja 2014r. (piątek)
Termin wykonania usługi: 23 czerwca – 01 lipca 2014r. (1 wybrany dzień emisji)

 

Oferty należy składać: osobiście,  listownie do Piechowickiego Ośrodka Kultury,  ul.Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl. Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym, który można pobrać ze strony www.piechowice.pl  ( na stronie głównej w zakładce PROJEKTY kliknąć na „ Muzyka bez granic” i kliknąć poniżej  na FORMULARZ OFERTOWY)  lub pobrać osobiście w  Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Żymierskiego 53;  58-573 Piechowice.

Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 3


Piechowicki Ośrodek Kultury
zaprasza do składania oferty cenowej
na potrzeby projektu „ MUZYKA BEZ GRANIC ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,
dotyczącej następujących zadań:


 

1.Wynajęcie profesjonalnej, zadaszonej estrady wraz z obsługą o min. wymiarach 8m x 9m na dwudniowe święto muzyki i tańca na potrzeby realizacji działania - Taneczny Dzień. Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Podczas imprezy na estradzie pojawią się czeskie i polskie amatorskie zespoły taneczne  oraz muzyczne. Na  finał planuje się występ na estradzie profesjonalnego zepołu muzycznego

Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2014r  (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 05 lipca 2014r.2.Wypożyczenie profesjonalnego nagłośnienia estrady wraz z obsługą na działanie Taneczny Dzień realizowane w ramach dwudniowego święta muzyki i tańca. Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Minimalne wymagania techniczne określa przykładowy rider profesjonalnego zespołu muzycznego  (do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłania w formie elektronicznej ). Dokładny rider , konkretnego , profesjonalnego zespołu , który weżmie udział w koncercie w dniu 05.07.14r zostanie przekazany wybranemu oferntowi w terminie 20 – 30.05.2014r ( wymagania techniczne rideru nie będą wyższe niż w riderze przykładowym).

Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2014r  (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 05 lipca 2014r.


3. Wypożyczenie profesjonalnego oświetlenia estrady wraz z obsługą na działanie Taneczny Dzień realizowane w ramach dwudniowego święta muzyki i tańca.  Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy.

Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2014r  (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: 05 lipca 2014r.


4.Wynajęcie "małego" nagłośnienia namiotu o wymiarach ok. 4 m x 12 m na plenerowe warsztaty muzyczne i taneczne oraz działanie pn. "Muzyczna Noc". W ramach działania  pn. "Muzyczna Noc" odbedą się  dwa   mini - koncerty plenerowe tj. Koncert amatorskiego zespołu perkusyjnego i koncert gitarowy pn. " Spotkanie z balladą ".
 Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy. Przez " małe nagłosnienie" należy rozumiec sprzęt nagłaśniający , który umożliwi dobry odbiór dźwięku w plenerze na ternie o pow. ok. 400 m.kw.  oraz 3 mikrofony na statywach i osłuchy. Szczegółowe wymagania techniczne będą określone w terminie 10-20.06.14r.  (do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesłania w formie elektronicznej). ( wymagania techniczne nie będą wyższe niż w/w ).
Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2014r  (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: od 01 do 05 lipca 2014r.


5.Wynajęcie „małego” oświetlenia namiotu o wymiarach ok. 4 m x 12 m na plenerowe warsztaty muzyczne i taneczne  oraz działanie pn. " Muzyczna Noc", w ramach którego odbedą się  dwa   mini - koncerty plenerowe tj. koncert amatorskiego zespołu perkusyjnego i koncert gitarowy pn. " Spotkanie z balladą ". Koszt usługi obejmuje: transport, montaż i demontaż, obsługę w trakcie imprezy.
Termin składania ofert: do 28 kwietnia 2014r  (poniedziałek)
Termin wykonania usługi: od 01 do 05 lipca 2014r.


Oferty należy składać: osobiście,  listownie do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.
Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym, który można pobrać ze strony www.piechowice.pl  ( na stronie głównej w zakładce PROJEKTY kliknąć na „ Muzyka bez granic” i kliknąć poniżej  na FORMULARZ OFERTOWY)  lub pobrać osobiście w  Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice.
Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 2


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej

na potrzeby projektu „ MUZYKA BEZ GRANIC ”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,  

dotyczącej następujących zadań:

 

1.Wykonanie 1 szt. baneru promującego projekt „ Muzyka bez granic” (wraz z projektem graficznym, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) – o wymiarach:  szer. 1 m, dł. 6 m– oczkowany góra-dół, jednostronny, pełen kolor, wysoka rozdzielczość, gramatura powyżej 500 gram.

Termin składania ofert: do 06 kwietnia 2014r  (niedziela)
Termin wykonania usługi: do 06 maja  2014r.


2.Usługa wydruku plakatów (wraz z przygotowaniem projektu graficznego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na potrzeby realizacji projektu „Muzyka bez granic” w ilości 200 szt. plakatów, pełen kolor w formacie A3.             

Termin składania ofert: do 06 kwietnia 2014r  (niedziela)
Termin wykonania usługi: do 06 maja  2014r.


3. Usługa wydruku zaproszeń (wraz z przygotowaniem projektu graficznego na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) na potrzeby realizacji projektu „Muzyka bez granic” w ilości 200 szt. zaproszeń, pełen kolor w formacie 2  x DL - 198 x 210 mm (po złożeniu 99 x 210 mm).        

Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2014r  (czwartek)
Termin wykonania usługi: do 26 maja  2014r.


4. Usługa wykonania gadżetów promocyjnych projektu „Muzyka bez granic” wraz z nadrukiem ( w tym przygotowanie projektu graficznego i nadruk na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) dla gości i uczestników 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego święta muzyki i tańca, w tym:
a). 100 szt.  gadżetów dla dorosłych (np. notesy format A5, min. 60 kartek wyrywanych, nadruk na okładce w pełnym kolorze),
b). 150 szt. gadżetów dla dzieci (np. balony -pole nadruku na nienadmuchanym balonie min. 2x4 cm, nadruk w pełnym kolorze wraz z patyczkami i koszyczkami do mocowania).
Wszystkie oferowane gadżety muszą posiadać powierzchnię, na której można umieścić nadruk o wym. 12x5 cm ( nadruk ten to logo i treść jak w nagłówku niniejszego zaproszenia)

Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2014r  (czwartek)
Termin wykonania usługi: do 26 maja  2014r.


5.Usługa prowadzenia przez 4 dni plenerowych warsztatów muzycznych z udziałem 2 instruktorów z PL i  16 uczestników z PL i CZ  zakończonych koncertem finałowym np. warsztaty bębniarskie na bębnach typu djembe.
Warsztaty prowadzone będą w dniach od 1 do 3 lipca w godz. 10.00-14.00 i 16.00-18.30, natomiast w dniu 04 lipca : w godz. 9.30-15.30 - warsztaty, godz. 16.30- 17.00 udział uczestników warsztatów w korowodzie ulicznym. Dodatkowo w dniu 04 lipca  (piątek) w godz. 17.30- 19.00  zadaniem instruktorów  jest wykonanie koncertu finałowego wraz z uczestnikami warsztatów. Koncert uatrakcyjnią inni muzycy nie będący uczestnikami i instruktorami niniejszych warsztatów. Organizator w ramach projektu „ Muzyka bez granic” zapewnia: muzyków na koncert finałowy, np. amatorski zespół perkusyjny, namiot do realizacji warsztatów o wymiarach ok. 4 x12m, „małe” nagłośnienie i oświetlenie namiotu, dostęp do energii elektrycznej, posiłki i noclegi dla 16 uczestników i 2 instruktorów, tłumacza języka czeskiego, 8-osobową grupę gości/ uczestników z Czech.
Instruktorzy zobowiązani są we własnym zakresie zagwarantować instrumenty muzyczne na potrzeby własne i min. 16 osobowej grupy uczestników oraz kilku osób z grupy przechodniów  (należy przewidzieć, że uczestnikami warsztatów mogą być również przechodnie- warsztaty interaktywne). Instruktorzy składający ofertę na realizację w/w zadania mogą również zaproponować 8- osobową grupę gości/ uczestników z Polski.

Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2014r  (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 01 do 04 lipca 2014r.

 

Oferty należy składać: osobiście,  listownie do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.


Jednocześnie prosimy o składanie ofert na obowiązującym formularzu ofertowym, który można pobrać ze strony www.piechowice.pl  ( na stronie głównej w zakładce PROJEKTY kliknąć na „Muzyka bez granic” i kliknąć poniżej  na FORMULARZ OFERTOWY)  lub pobrać osobiście w  Piechowickim Ośrodku Kultury, ul. Żymierskiego 53; 58-573 Piechowice.


Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201

 

 

Zaproszenie do składania ofert nr 1


Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania oferty cenowej

na potrzeby projektu „ MUZYKA BEZ GRANIC”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,

dotyczącej następujących zadań:

1.Koordynator techniczno- finansowy- do jego zadań będzie należała przede wszystkim koordynacja działań na miejscu w zakresie: nadzorowania prac ekip technicznych, montażu i demontażu namiotów na potrzeby warsztatów, estrady, nagłośnienia, przyłączy elektrycznych, obsługi technicznej, służb ochrony, sanitarnych i zaplecza medycznego itp. podczas realizacji działań projektu; prowadzenie działań promocyjnych po stronie polskiej i czeskiej ( w tym: opracowanie i umieszczenie informacji na stronach internetowych, zlecanie, nadzorowanie i opracowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej z realizacji działań projektu), koordynacja zaplecza finansowego na potrzeby sprawnej organizacji zadań projektu (tj. gromadzenie dokumentacji finansowej, ustalanie terminów płatności oraz rozliczanie pod względem formalnym i finansowym płatności gotówkowych). Do zadań koordynatora techniczno – finansowego należy również przygotowanie bieżącej  promocji oraz dokumentacji i rozliczenia finansowego dla części zadań technicznych, których wykonanie wymaga jego nadzoru podczas 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego święta muzyki i tańca pn. „Muzyczna noc” i „Taneczny dzień”. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 września 2014r.2.Koordynator merytoryczny-  do jego zadań będzie należało: koordynacja wszystkich działań projektu po stronie polskiej i czeskiej, w tym 5 dniowe, plenerowe warsztaty muzyczne i 2 dniowe święto muzyki i tańca pn. „Muzyczna noc” i „Taneczny dzień”. W projekt  zaangażowanych będzie wielu uczestników warsztatów i  wiele pomiotów tj. Piechowicki Ośrodek Kultury, placówki oświatowe, Zespół Szklarki, chór Harfa,  szkoły muzyczne z Polski i Czech  oraz polscy i czescy wykonawcy, w tym np. zespoły pieśni i tańca, artyści indywidualni, zespoły muzyczne i  grupy wokalne, co będzie wymagało od koordynatora nadzorowania i koordynacji działań wszystkich w/w grup. Koordynator merytoryczny zajmować będzie się również rozeznaniem rynku na w/w usługi, wyborem oferentów, zawieraniem umów z wykonawcami i podmiotami na realizację zadań, nadzorowaniem spójności realizacji działań zgodnie z harmonogramem, organizacją spotkań w Polsce i Czechach w celu ustalenia niezbędnych szczegółów, nadzorem nad realizacją warsztatów,koncertów, marszy i parad, promocją projektu w Polsce i Czechach zgodnie z wytycznymi, a także prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad realizacją całości projektu. Każde z działań będzie wymagało innego nakładu pracy. Przewidywana ilość godzin na realizację zadania wynosi ok. 100 godzin.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 września 2014r.


3.Księgowość i rozliczanie projektu - zakres pracy obejmuje :
przygotowanie księgowe  projektu, w tym: opisywanie faktur zgodne z wymaganiami programu, wprowadzanie faktur do systemu Benefit, przygotowanie odpowiednich załączników, sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu, sporządzenie wniosku o płatność - rozliczenie projektu.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r  (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 15 października 2014r.4. Usługa tłumaczeniowa- zakres pracy obejmuje :
- tłumaczenia ustne podczas 5 dniowych warsztatów muzycznych i 2 dniowego święta muzyki i tańca pn. „ Muzyczna noc” i „ Taneczny dzień” w ilości ok. 29 godzin w terminie 01 – 05 lipca 2014r. oraz podczas spotkań z partnerem czeskim na terenie PL i CZ
- tłumaczenia pisemne, w tym m. in. korespondencja e-mail, rachunki w ilości ok. 15 stron w terminie 24 marca do 30 sierpnia 2014r.
Termin składania ofert: 20 marca 2014r (czwartek)
Termin wykonania usługi: od 24 marca do 30 sierpnia 2014r.

 

Oferty należy składać: osobiście lub do Piechowickiego Ośrodka Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: informacja@piechowice.pl.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 76 17 201. 

 

 

Informacja o realizacji projektu


Piechowicki Ośrodek Kultury informuje o realizacji projektu pn. „Muzyka bez granic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.

I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Piechowicki Ośrodek Kultury
58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 53
tel. 75 76 17 201
e-mail: informacja@piechowice.pl

II. Wartość całkowita projektu  - 16 086,00 Euro
- Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 673,10 Euro (85% kosztów kwalifikowalnych)
- Dofinansowanie budżetu państwa – 1 608,60 Euro (10 % kosztów kwalifikowalnych)
- Wkład własny- 804,30 Euro (5% kosztów kwalifikowalnych) 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki