Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna
 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.


 

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)


 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt informacji POK placówki osobiście lub listownie na adres: ul. Kryształowa 53, 58-573 Piechowice, telefonicznie  75 76 17 201 lub poprzez e-mail informacja@piechowice.pl


 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096) 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


 

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 91

Utworzono dnia: 20.10.2020

Dokument wprowadził:
Agata Brzuchalska

Dokument opublikował:
Ewa Romańska

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Zasady udostępniania informacji publicznej

20.10.2020, Ewa Romańska:

Utworzenie zakładki Zasady udostępniania informacji publicznej