POK  działa na podstawie :

1. Uchwały Nr XVI/46/1980 Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach z dnia 18 września 1980 roku w sprawie powołania Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach.

2. Uchwały Nr 154/XXVIII/92 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piechowicach z Piechowickim Ośrodkiem Kultury w Piechowicach.

3. Uchwały Nr 100/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 220/XLIV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.11.2013 roku zmieniająca uchwałę nr 251/XLII/09 z dnia 18.06.2009 r. Rady Miasta Piechowice w sprawie nadania statutu Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury w Piechowicach.

4. Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 100/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r.

http://pok.piechowice.pl/o-nas/statut-i-regulamin-organizacyjny-pok

 

Udostępnianie informacji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na wniosek zainteresowanego.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 80

Utworzono dnia: 20.10.2020

Dokument wprowadził:
Agata Brzuchalska

Dokument opublikował:
Ewa Romańska

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

22.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki

20.10.2020, Ewa Romańska:

Dodanie załącznika Statut POK

20.10.2020, Ewa Romańska:

Dodanie załącznika Uchwała w sprawie nadania Statutu POK

20.10.2020, Ewa Romańska:

Utworzenie zakładki Podstawy prawne funkcjonowania placówki