Piechowicki Ośrodek Kultury w Piechowicach jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organizatorem Piechowickiego Ośrodka Kultury jest Miasto Piechowice.

Piechowicki Ośrodek Kultury został utworzony na mocy Uchwały Nr XVI/46/80 Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach z dnia 18 września 1980 roku i został wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem 1/2012 z dniem 06.03.2012, ze zmianą w dniu 14.07.2014

POK  działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. nr 406)

2. Uchwały Nr XVI/46/1980 Miejskiej Rady Narodowej w Piechowicach z dnia 18 września 1980 roku w sprawie powołania Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach.

3. Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 100/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r.

http://pok.piechowice.pl/o-nas/statut-i-regulamin-organizacyjny-pok

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 76

Utworzono dnia: 20.10.2020

Dokument wprowadził:
Agata Brzuchalska

Dokument opublikował:
Ewa Romańska

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

21.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Agata Brzuchalska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Ewa Romańska:

Edycja zakładki Status prawny

20.10.2020, Ewa Romańska:

Dodanie załącznika Statut POK

20.10.2020, Ewa Romańska:

Dodanie załącznika Uchwała w sprawie nadania Statutu POK

20.10.2020, Ewa Romańska:

Utworzenie zakładki Status prawny