Sprawozdania finansowe Piechowickiego Ośrodka Kultury:

a). Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N.

b). Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z.

c). Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

d). Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

e). Roczne sprawozdanie finansowe w zakresie:

- wprowadzenie do sprawozdania,

- bilans jednostki (aktywa/ pasywa),

- rachunek zysków i strat,

- dodatkowe objaśnienia i informacje.

 

Udostępnianie informacji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na wniosek zainteresowanego.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 71

Utworzono dnia: 20.10.2020

Dokument wprowadził:
Agata Brzuchalska

Dokument opublikował:
Ewa Romańska

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.10.2020, Agata Mazur:

Edycja zakładki Sprawozdania finansowe

22.10.2020, Agata Mazur:

Edycja zakładki Sprawozdania finansowe

22.10.2020, Agata Mazur:

Edycja zakładki Sprawozdania finansowe

22.10.2020, Agata Mazur:

Edycja zakładki Sprawozdania finansowe

20.10.2020, Ewa Romańska:

Utworzenie zakładki Sprawozdania finansowe